Mastering Excel for Business

Σχεδόν κάθε εργασία απαιτεί σήμερα γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους μας Excel.

Βοηθά καλύτερα από κάθε άλλο πρόγραμμα  στην οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, στην ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων, στον υπολογισμό οικονομικών συναλλαγών και ποσοστών.

Πολλοί ισχυρίζονται πως γνωρίζουν να χειρίζονται το Excel μόνο και μόνο επειδή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων.

Ελάχιστοι όμως είναι Masters στο Excel.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Mastering Excel for Business» στοχεύει όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του Excel αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε ως πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Γι αυτό και η παρακολούθηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Mastering Excel for Business» απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας υψηλό  το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος  έχει πολύ υψηλό επίπεδο λόγω του εξειδικευμένου υλικού που διαπραγματεύεται.

Θα μάθετε να χειρίζεστε με ευχέρεια τα δεδομένα κειμένου με την  χρήση των συναρτήσεων κειμένου που αναλύονται.

Θα είστε σε θέση  να παρουσιάζετε δεδομένα κάνοντας πολύπλοκους υπολογισμούς μέσω των συγκεντρωτικών πινάκων ή των μερικών αθροισμάτων.

Θα εξοικονομήσετε πολύτιμο εργασιακό χρόνο με την εκμάθηση «αναζήτησης στόχου» και του  εργαλείου της  «επίλυσης» .

Θα εξάγετε με αυτοματοποιημένο τρόπο  χρήσιμα συμπεράσματα από τα δεδομένα σας , σαν να είστε επαγγελματίας χειριστής SQL, στηριζόμενοι στις συναρτήσεις βάσεων δεδομένων στις οποίες θα εκπαιδευτείτε .

Θα απογειώσετε τις παρουσιάσεις σας με τα εξειδικευμένα κυλιόμενα, συγκεντρωτικά και μέσης γραμμής γραφήματα .

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται  εξ ολοκλήρου on line.

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  ακολουθεί η υποχρεωτική συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις για την λήψη πιστοποιητικού «Mastering Excel for Business» μέσω της εξεταστική μεθόδου  examinyπου υποστηρίζεται από τον φορέα πιστοποίησης Vellum Global Educational Services .ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150  ΩΡΕΣ

VIDEO : ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : ΝΑΙ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ : 150 €

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ (INTRODUCTION )

2.      ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ (PASTE SPECIAL)

3.      ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ IF, AND, OR (LOGICAL FUNCTIONS IF, AND, OR)

4.      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MIN, MAX, ABS ΚΛΠ (ARITHMETIC FUNCTIONS MIN, MAX, ABS ETC.)

5.      ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK (AGGREGATE FUNCTIONS COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK)

6.      ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ISERROR, ISBLANK ΚΛΠ (INFORMATION FUNCTIONS ISERROR, ISBLANK ETC)

7.      Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CHOOSE ΚΑΙ RANK (CHOOSE AND RANK FUNCTION)

8.      Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ VLOOKUP (VLOOKUP FUNCTION)

9.      Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ HLOOKUP (HLOOKUP FUNCTION)

10. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ MATCH, INDEX (FUNCTIONS MATCH, INDEX)

11. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DSUM, DAVERAGE, DCOUNT (DATABASE FUNCTIONS DSUM, DAVERAGE, DCOUNT)

12. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ OFFSET (OFFSET FUNCTION)

13. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ FORECAST (FORECAST FUNCTION)

14. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΗΣ/ΔΙΠΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ONE/TWO DIMENTIONAL TABLES)

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΥ (USING SOLVER)

16. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΧΟΥ (GOAL SEEK)

17. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ TRANSPOSE (ARRAY FUNCTION TRANSPOSE)

18. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ FREQUENCY (ARRAY FUNCTION FREQUENCY)

19. ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (TEXT FUNCTIONS)

20. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (PIVOT TABLES)

21. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (PIVOT GRAPHS)

22. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (NAMING A CELL OR RANGE)

23. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ (FORMULA AUDITING)

24. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (WATCH WINDOW)

25. ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (GROUP BOXES AND OPTION BUTTONS)

26. ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK BOXES)

27. ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (LIST BOXES AND COMBO BOXES)

28. ΜΠΑΡΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ (SCROLL BARS AND SPINNERS)

29. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ (TEXT TO COLUMNS)

30. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ (GROUPING SHEETS)

31. Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ SUBTOTAL (SUBTOTAL FUNCTION)

32. ΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)

33. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA VALITATION)

34. ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (RANDOM NUMBERS)

35. ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (CUSTOM  VIEW)

36. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ (WORKSHEET AND WORKBOOK PROTECTION)

37. SPARKLINES

38. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΥΡΟΥΣ

39. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ (2 AXIS GRAPHS)

40. ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

41. ΓΡΑΦΗΜΑ ΡΑΒΔΟΣ ΑΠΟ ΠΙΤΑ

42. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ


Παναγιώτης Χαριτάκης

Ο Παναγιώτης Χαριτάκης είναι Προγραμματιστής - Αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Έχει 13 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής σε τμήματα ενηλίκων, για βασικές, προηγμένες και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Η/Υ . Από το 2002 έως και σήμερα εργάζεται ως προγραμματιστής στην εταιρεία Vellum Global Educational Services.